Showing 1–12 of 22 results

-14%

Cây cảnh để bàn

Cây Bàng Singapore

180.000580.000

Cây cảnh để bàn

Cây Ngũ Gia Bì

70.000

Cây cảnh để bàn

Cây Lưỡi Hổ

110.000700.000

Cây cảnh để bàn

Cây Vạn Lộc

Cây cảnh để bàn

Cây Trúc Nhật

Cây cảnh để bàn

Cây Trầu Bà Lá Xẻ

600.000890.000

Cây cảnh để bàn

Cây Thiết Mộc Lan

Cây cảnh để bàn

Cây Ngọc Ngân

Cây cảnh để bàn

Cây Kim Ngân

210.0001.110.000

Cây cảnh để bàn

Cây Cau Tiểu Trâm

355.000

Cây cảnh nội thất

Hoa sen đá

Cây cảnh để bàn

Cây Xương Rồng